บริษัท เขาใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท จำกัด
(สำนักงานกรุงเทพ)

89/170 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
จองห้องพัก: 063-187-0259
จองกรุ๊ป-จัดสัมนา:081-8532419, 094-8949144
E-mail: fasairesort.khaoyai@gmail.com

บริษัท เขาใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท จำกัด

89/170 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
จองห้องพัก: 063-187-0259
จองกรุ๊ป-จัดสัมนา:081-8532419, 094-8949144
E-mail: fasairesort.khaoyai@gmail.com

999 ม.9 ถ.กุดคล้า-ผ่านศึก ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
จองห้องพัก: 063-1870259
จองกรุ๊ป-จัดสัมนา: 081-8532419, 094-8949144,