999 ม.9 ถ.กุดคล้า-ผ่านศึก ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
จองห้องพัก: 063-1870259
จองกรุ๊ป-จัดสัมนา: 081-8532419, 094-8949144,